Church awam
[search 0]
lebih

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Genesisy 15: 1-7, Matio 6: 5-13, Asan'ny Apostoly 2: 36-47 - Ahoana no hahafahantsika mitombo amin'ny fahamarinana? Ny finoan'i Kristy no ilaina mitoetra ao anatintsika mba hitomboana amin'ny toetran'Andriamanitra. Mila asa nefa izany. Nahoana no mila asa ny Finoan'i Kristy ao anatintsika? Ahoana no handresena ny filan'ny nodo sy ny ota? Ny lahatso…
 
Eksodosy 19: 16-25, Lioka 19: 12-19, Jakoba 1: 18-27 - Ny fiomananan'ny Fiangonana mialoha ny Faneken'ny Pentekosta tao Sinay. Ny fanoharana ny amin'ny Farantsa Folo. Ny nahaterahan'ny firenena iray ho an'i Jehovah. Arip nu fahalotoana ary miorena amin'ny teny nambolena sy ny lalan'ny fahafahana. Miorena tsara amin'ny fitiavana madio.…
 
Genesisy 5:21-24, Matio 7:13-23, 1 Petera 4:1-4. Inona no atao hoe tena Kristiana? I Enoka dia lehilahy iray voalohany niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Tsy mbola any an-danitra izy, tahaka an'i Elia koa. Ny toriteny dia azonao vakiana manontolo koa ao amin'ny tranokalan'ny Fiangonan’Andriamanitra Miray: https://fiamiray.blogspot.com…
 
Eksodosy 13 : 1-10, Matio 16: 6-12, 1 Korintiana 5 : 1-13. Natao ho an'ny olombelona rehetra ny famonjena sy ny andro firavoravoana voatendrin'i Jehovah, planin'ny famonjena. Inona marina no tanjon'Andriamanitra amin'ny fifadiantsika ny masirasira amin'ny herinandron'ny Paska? Inona no tanjon'ny Mofo Tsy Misy Masirasira? 15 Abiba: Andro firavoravoa…
 
"Andriamanitra Mpahary" - Jehovah Andriamanitra Ray sy ny Teny no nahary ny zavatra rehetra. Ireo anjely maro be dia Niara-nihoby rehefa namorona ny zavatra rehetra Andriamanitra. Notendren'Andriamanitra hanapaka ny tany i Losifera, nefa nanota tamin'Andriamanitra izy, ary nitaona ny anjely namany hikomy tamin'Andriamanitra. Nisy ady tany an-danitr…
 
Andriamanitra naniraka an'i Jesosy hitondra hafatra ho an'ny olombelona rehetra. Inona no hafatra nentiny sy anirahany antsika koa? Malakia 3:1-6, Lioka 1:13-17, Asa 10:34-48. Ny toriteny dia azonao vakiana manontolo koa ao amin'ny tranokalan’ny Fiangonan’Andriamanitra Miray, ao amin'ny lohahevitra FIANGONANA - https://fiamiray.blogspot.com…
 
Ny fiangonan'Andriamanitra masina sy marina no lazaina fa fofombadin'i Kristy. Mila fiomanana ny fiangonana mba ho vonona tsara rehefa tonga ny fampakaram-bady. Inona no fiomanana tsy maintsy hatao amin'izany? « Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra Ary; fa tonga ny fampakaram-badin'ny Zanak'ondry. Ka efa niomana ny vadiny. » (Apok…
 
Miafina tokoa ve ny fiavian'i Kristy sy ny fanangonana ny olom-boavonjy? Hisy olona hanjavona tampoka tokoa ve tsy ho hitan'ny namany tampoka rehefa tonga i Kristy? Ary tsy ny olona rehetra ve izany no handre sy hahita ny fiaviany?Ny fanazavana feno dia azonao vakiana manontolo ao amin'ny tranokala, ao amin'ny Toriteny mifandray amin'ny lohahevitra…
 
Ny Sabata dia famantarana eo amin'i Jehovah Andriamanitra sy ny olony masina. Fa isika izay nino no miditra amin'izany fitsaharana izany, araka ny voalazany hoe: "Toy ny nianiako tamin'ny fahatezerako hoe: Tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy" (Sal. 95.11), na dia vita hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao aza ny asa. (Hebreo 4:3) Ary ami…
 
Bagaimana peran perempuan di dalam gereja? Obrolan bersama Janice Kristanti, alumna St. John's School of Theology and Seminary, Collegeville, MN, ini akan menolong kita memahami sejauh mana diskusi teologis dalam konteks Gereja Katolik Roma mengenai topik ini. Percakapan didampingi oleh Pdt. Indah Sriulina Ginting, pendeta GBKP, dan Vic. Ester Dama…
 
Memasuki musim Prapaskah, bagaimana merenungkannya? Angga Avila, seorang peneliti independen teologi, akan mengantar kita merefleksikan memasuki masa-masa suci dalam kalender gerejawi. Avila akan mengajak kita menelusuri kekayaan pemikiran teolog Swis Hans Urs von Balthasar (1905-1988).
 
Loading …

Panduan Rujukan Pantas

Podcast Teratas
Google login Twitter login Classic login