Seges Podcast awam
[search 0]
lebih
Download the App!
show episodes
 
Din mark Lige nu er podcasten, hvor du får gode råd om det markarbejde, som er aktuelt lige nu. Vores eksperter og mark-nørder på SEGES Innovation giver dig konkrete råd til markarbejde, og vi kommer omkring alt fra etablering og gødskning til dæktryk og digitale platforme. Med den rette kombination af værktøjerne kan du øge udbyttet og mindske klimapåvirkningen. Lyt podcasten, mens du sidder på kontoret eller i traktoren. Skal du ikke selv i marken, så del linket med din markmand eller mask ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Foråret 2024 er udfordrende og det betyder, at der i hveden skal tages stilling til mange ting. I podcasten om hveden i maj er der fokus på gødning, ukrudt, vækstregulering og svampebekæmpelse. Hvordan forholder du dig til færdiggødskning i hveden? Og den megen nedbør betyder i år bekæmpelse af septoria i de tidligst udviklede marker i stadie 32. H…
  continue reading
 
Det er ikke længere tilladt at bruge glyphosat på befæstede eller stærkt permeable arealer rundt om dine driftsbygninger. Derfor skal der fra nu tænkes nyt i forhold til at holde dem rene. I podcasten gennemgår vi nye løsninger til at bekæmpe ukrudt på din gårdsplads eller grusvej. Vi har i studiet besøg af Lars Bjørnsbo, adm. direktør i EcoStyle o…
  continue reading
 
De kulstofrige lavbundsjorde spiller en væsentlig rolle for klimagasemissionerne fra landbruget. Men hvor meget tørv er der egentlig tilbage i dem? Og får vi mere ud af at oversvømme dem med saltvand, hvor det naturligt kan lade sig gøre? Det er emnet i denne specialudgave af Din Mark Lige Nu, hvor professor ved Aarhus Universitet, Mogens Greve, gi…
  continue reading
 
Foråret er sæson for gyllekørsel, men hvordan får du det optimale ud af din gylleudbringning - så du samtidig passer på klimaet? Og hvordan kan du med udtagning af en gylleprøve optimere endnu mere? Det giver Martin Nørregaard Hansen fra SEGES Innovation gåde råd om i sæsonpremieren af "Din Mark Lige Nu." Vi har også besøg af kvægrådgiver Maria Fal…
  continue reading
 
I det offentlige rum er debatten om pesticider ofte båret af frygt. Landmænd og rådgivere har som part, brug for at kende den faktuelle og videnskabeligt dokumenterede viden, som ligger bag godkendelsen af pesticider og tilgangen til beskyttelse af drikkevandet. Lyt med her, hvis du vil med på en faglig rundtur omkring godkendelsen af pesticider og…
  continue reading
 
EU har godkendt glyphosat i yderligere 10 år, og i denne podcast debatterer vi, hvad det betyder for ukrudtsbekæmpelsen i Danmark. Og vi debatterer, hvad vi har af alternativer, så vi står stærkt, hvis glyphosat en dag ikke længere må bruges. Men også, hvordan vi bruger vores viden og erfaring til at målrette vores forbrug. SEGES Innovation har sam…
  continue reading
 
Jens Jørgen Andersen er landmand ved Aalborg og deltager i et jordfordelingsprojekt. Men hvilke tanker ligger der bag at tage en del af sin landbrugsjord ud af omdrift, og hvilke muligheder ligger der i at kaste sig ind i sådan et projekt. Jens Jørgen Andersen fortæller her også betydningen af, at fjorden truer med oversvømmelser af hans marker. Du…
  continue reading
 
Mød Gregers Kristensen, som er landmand ved Kragelund Mose. Her fortæller Gregers om sin fars bøvlede bløde marker, der blev til en sø og hvad hans motivation var for at kaste sig ind i et nyt lavbundsprojekt. Lyt andre podcast om udtagning: Jens Jørgensen Andersen fra Aalborg Hvorfor udtager vi lavbundsjorde…
  continue reading
 
Danske landmænd oplever i stigende grad udfordringer med vandlidende og oversvømmede jorder. I denne specialudgave af Din Mark Lige Nu debatterer vi udfordringerne, og hvad der kan gøres ved det. Med fra studiet er Rikke Krogshave Laursen og Ditte Olsen, som er SEGES Innovation’s eksperter i klimatilpasning, afvanding og dræning. De fortæller bl.a.…
  continue reading
 
Vi har mange efterafgrøder i Danmark, da de er effektive i forhold til at reducere kvælstofudvaskningen. Men hvordan ser det ud med efterafgrødernes klimapåvirking? Og kan vi maksimere kulstofinput til jorden og samtidig mindske lattergasudledningen gennem eksempelvis artsvalg, destruktionsmetode- og tidspunkt? Det dykker vi ned i i denne podcast, …
  continue reading
 
Tilstanden i dansk havmiljø er for dårlig. I denne podcast debatterer vi, om lokalt forankrede løsninger kan speede processen mod et bedre havmiljø op. Lokale løsningsforslag er nemlig på trapperne her i slutningen af 2023 . For i år har fire Kystvandråd udarbejdet løsninger ud fra deres kendskab til lokalområdet. Du kan i denne podcast høre, hvord…
  continue reading
 
Biogasindustrien er i rivende udvikling, og det forventes, at 2/3 af al husdyrgødning bliver afgasset i 2030. Det producerer en masse CO2-neutral gas, men anvendelse af husdyrgødningen i biogasanlæg reducerer også klimapåvirkningen fra landbruget. Bliv i denne podcast klogere på, hvordan biogasanlæg fungerer, og hvorfor de reducerer klimapåvirkning…
  continue reading
 
Hvad er nitrifikationshæmmere og hvad er klimapåvirkningen, når man anvender dem? Det kan du blive klogere på her i afsnit 2 af vores podcast-serie om sammenhængen mellem gødning og klima. I dagens afsnit er Nanna Hellum Kristensen vært. Hun er landskonsulent i gødning hos SEGES Innovation, og med i studiet er også Kristan Furdal Nielsen og Martin …
  continue reading
 
Gødning er en afgørende faktor for planternes vækst, men gødning har også en klimapåvirkning. I dette første afsnit i en podcastserie om emnet, sætter vi fokus på de overordnede sammenhænge. Din vært i dag er landskonsulent i gødskning på SEGES Innovation, Torkild Birkmose. Du kan lytte de øvrige afsnit her Afsnit 2: Nitrifikationshæmmere Afsnit 3:…
  continue reading
 
Denne podcast særligt målrettet landbrugsskoleelever forklarer, hvad lavbundsjorde er, og hvordan en udtagningsproces typisk foregår. Medvirkende: Steen Ravn Christensen, biolog ved Syddjurs Kommune Vært: Lone Sylvest Søgaard, SEGES Innovation Podcasten er udviklet til SEGES Forlag med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Un…
  continue reading
 
I aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug blev folketinget i 2021 enige om en række indsatser, som reducerer kvælstofudledningen med over 10.000 tons i 2027. Denne målsætning er nu bekræftet i de netop offentliggjorte vandområdeplaner. I denne podcast debatterer vi, hvordan dansk landbrug konkret kan løfte opgaven om kvælstofreduktion. I studi…
  continue reading
 
Det er i de kommende uger, du bør optimere din ukrudtsbekæmpelse ved at lave et godt før høst-besøg med din konsulent. I denne udgave af Din Mark Lige Nu gennemgår vi, hvad I bør fokusere på, så I kan lægge den rigtige strategi for ukrudtsbekæmpelse. Og hvordan I undgår spredning af ukrudt under høsten. Vi har planteavlskonsulent Charlotte Udsen fr…
  continue reading
 
I denne podcast debatterer vi, hvordan og hvornår du bør etablere efterafgrøder for at få den bedste effekt. Vi kommer ind på både valg af arter og på den optimale maskintekniske løsning, afhængigt af, om du etablerer før, under eller efter høst. Efterafgrøderne er særligt vigtige i et tørt år, som vi oplever i år, så lyt denne podcast, eller del d…
  continue reading
 
Vi har fulgt kartoflens rejse til Europa – fra lastrummet i et skib til at være en særdeles populær fødevare den dag i dag. Men kartoflerne trues stadig af skimmelsvamp, som udviser stadig større aggressivitet og resistens imod vores svampemidler. I dette afsnit af vores miniserie i to dele om hører vi om, hvordan vi kæmper for hele tiden kæmper fo…
  continue reading
 
I 1500-tallet rejste spanske soldater til Sydamerika. Her stjal de inkaernes guld, men det skulle vise sig, at også fik en anden skat med sig. Det var en afgrøde, som de tog med hjem i skibets lastrum, og som dengang var helt ukendt i Europa. En skattet afgrøde, som medførte både stor velstand og sundhed, men også store tragedier 300 år efter dens …
  continue reading
 
For anden gang på 6 år oplever vi tørke. I denne special-udgave af Din Mark Lige Nu debatterer vi, hvad det er for en ny dagsorden, vi skal vænne os til. I studiet har vi: - Jens Elbæk, afdelingsleder i Planter & Miljø - Søren Kolind Hvid, landskonsulent i gødskning - Leif Hagelskjær, afdelingsleder i afgrøder og produktion Du kan også besøge vores…
  continue reading
 
I denne udgave af Din Mark Lige Nu gennemgår vi dine opgaver i vinterhveden her i maj. Vi debatterer blandt andet Behov for vækstregulering Svampesygdomme og tærskler Gødning Og vi har kontakt til to lokale planterådgivere, Mogens Munk, planteavlsrådgiver ved LandboSyd og Jacob Møller, planteavlskonsulent ved LandboNord. De giver os en status på ma…
  continue reading
 
Aarhus Universitet og SEGES Innovation har samarbejdet om forsøg med fokus på pH-sænkende additivers effekt. Det er sket i potteforsøg, hvor vi har testet forskellige additiver i kombination med ukrudtsmidler og vand med to forskellige hårdhedsgrader. I denne podcast fortæller professor ved Institut for Agroøkologi ved AU, Per Kudsk, om forsøgene o…
  continue reading
 
Det er i den kommende tid, du skal beslutte, om du skal vækstregulere i kornmarkerne. Lyt denne udgave af Din Mark Lige NU og find ud, hvordan du afgør, om vækstregulering på dine arealer er nødvendig eller ej. Vi gennemgår hvede, rug og byg, og ser på hvilke digitale værktøjer, der kan hjælpe dig til den rigtige beslutning. Din vært er Marian Dams…
  continue reading
 
Så er foråret her, og det betyder en række opgaver med at optimere udbyttet i vinterrapsen. Det kan du høre om i denne udgave af podcasten Din Mark Lige Nu. Her får du på konkrete råd om arbejdet inden for: - gødskning - ukrudtsbekæmpelse - vækstregulering ? - svampe og skadedyr Husk at dele link med din markmand eller maskinstationen. Podcasten er…
  continue reading
 
Det har været en mild vinter, og derfor er det relevant at se på vejrets betydning for udvikling af græsukrudt på markerne. Det gør vi i denne udgave af Din Mark Lige Nu. Som noget nyt ringer vi fra studiet i Skejby ud i verden, og i dag har vi fat i Plantechef i SLF, Finn Olsen, som netop er ude og vurdere græsukrudt i markerne i det sønderjyske. …
  continue reading
 
Hvordan kommer du i gang med præcisionsgødskning? Og hvordan kommer du med i præcisionsjordbrugsordningen ? Og hvilken værdi skaber præcisionsjordbrug - ud over rabat på efterafgrøder. Det taler vi om i sæsonens første udgave af podcasten Din Mark Lige Nu. Du møder vores to landskonsulenter i gødskning, Torkild Birkmose og Kristian Furdal Nielsen, …
  continue reading
 
Regenerativt landbrug er blevet et regulært buzzword i medier, marketing og international policy. Denne podcastserie forsøger at afdække, hvad regenerativt landbrug er, og hvad det kan under danske forhold. I andet afsnit taler vi med Gert Glob Lassen, som er økologisk mælkeproducent med ca. 400 krydsningskøer og 600 hektarer sandjord, som han dyrk…
  continue reading
 
Regenerativt landbrug er blevet et regulært buzzword i medier, marketing og international policy. Denne podcastserie forsøger at afdække, hvad regenerativt landbrug er, og hvad det kan under danske forhold. I første afsnit taler vi med Janne Aalborg Nielsen, som er Landskonsulent hos SEGES. Janne har igennem mange år beskæftiget sig med jordsundhed…
  continue reading
 
Hvad er op og ned, når man sammenligner udvaskningen fra vintersæd kontra efterafgrøder? Det har vi ny viden om, og det debatterer vi i denne podcast. I studiet er: - Elly Møller Hansen, seniorforsker ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet - Gitte Blicher Mathiesen, seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet - Nanna…
  continue reading
 
Etablering af frø er et stykke præcisionsarbejde, som skaber grundlaget for det gode udlæg og den efterfølgende frømark - med det bedst mulige udbyttepotentiale. I denne podcast tager vi en snak om, hvad der er vigtigt i forbindelse med etablering af udlæg af frø, hvilke maskinløsninger der er optimale samt forsøgsarbejdet med etablering af frø.…
  continue reading
 
Den grønne omstilling i dansk landbrug er i fuld gang, og disruptive samarbejder og datadeling vil de kommende år sætte turbo på udviklingen. Fordi data øger sporbarheden og dokumentationen over for detailledet og forbrugerne. I denne podcast gennemgår vi eksempler på, hvordan det skal ske, og du kan møde virksomhedere fra hele fødevareklyngen. Fra…
  continue reading
 
Oplands-/udtagningskonsulenter har god indsigt i landbrug, udtagning og jordfordeling. Derfor kan et tæt samarbejde mellem lodsejere, oplands-/udtagningskonsulenter, kommuner og Naturstyrelsen være afgørende for at nå i mål med klimaindsatsen. Det debatterer SEGES Innovation i denne podcast, hvor vi har deltagelse af tre landbrugsrådgivere med stor…
  continue reading
 
Lyt denne podcast, hvor vi debatterer, om vi i Danmark kan udvikle en produktion af nødder og kastanjer i stor skala. Hvad skal der egentlig til? Med i studiet er Mette Damborg Hansen, specialist i plantebaserede fødevarer, og Susi Lyngholm, konsulent i gødning/produktion - begge fra SEGES Innovation. Vi besøger også Pometet, en genbank for frugt o…
  continue reading
 
For danske landmænd bliver det stadig vigtigere at arbejde målrettet med at undgå spredning af ukrudt. Og inddrage sædskifte for at undgå græsukrudt og resistens. Podcasten her indeholder en samtale om spredning af ukrudt med deltagelse af Jens Erik Jensen, Poul Henning Petersen og Carsten Fabricius alle fra SEGES Innovation. Og vi besøger IPM-inno…
  continue reading
 
Podcasten omhandler de mange skadestærskler og varslingssystemer, du kan anvende. Vi taler om, hvordan de er udarbejdet, og hvordan vi sikrer tilliden til dem – og ikke mindst anvender dem i praksis. I denne podcast deltager Ghita C. Nielsen, Rasmus Emil Jensen og Carsten Fabricius fra SEGES Innovation samt planteavlskonsulent Annemette Pagter fra …
  continue reading
 
Podcasten indeholder emner som frøpuljemanagement, mekanisk ukrudtsbekæmpelse, sprøjtevinduer til evaluering og andre IPM-tiltag. Vi evaluerer og perspektiverer over frøspil, anvending af jordbearbejdning og målrettet brug af præcisionsværktøjer som IPM. I podcasten deltager Jens Erik Jensen, Poul Henning Petersen og Carsten Fabricius, SEGES Innova…
  continue reading
 
I denne IPM-podcast har vi en gennemgang af de vigtigste faktorer ved sortsvalget med inddragelse af IPM-score og andre gode forudsætninger for et sundt sortsvalg. Podcasten sætter fokus på sortinfo, baggrundsviden i sortsvalg, vigtigste parametre, sortsblandinger og praksisnær beslutning om sortsvalg. I studiet er Ghita C. Nielsen, Leif Hagelskjær…
  continue reading
 
IWMPRAISE is an EU Horizon 2020 project about integrated weed management (IWM) in European cropping systems. The project started in 2017 and ended on 30 November 2022. In this podcast, project coordinator Per Kudsk and Mette Sønderskov, both from Aarhus University, speak about the highlights of the IWMPRAISE project with Jens Erik Jensen and Carste…
  continue reading
 
Du kender prosulfocarb som Boxer, Roxy, Fidox og Adimax, men du skal tænke dig godt om, inden du kører ud med midlet her i efteråret. Du skal for eksempel være opmærksom på, at der ikke sker afdrift nærliggende frugt- og grøntdyrkere. Dem kan du se, om du har som nabo på www.landmand.dk I podcasten får du konkrete anbefalinger til at gøre det korre…
  continue reading
 
Laue Skau er udfordret af resistent italiensk rajgræs på markerne ved Haderslev. Samtidig har han i flere år arbejdet strategisk med integreret plantebeskyttelse (IPM). I denne podcast fortæller Laue os om sin værktøjskasse, og vi kommer blandt ind på sædskifte, sortsvalg, såtidspunkt, konkurrenceevne og samarbejdet med maskinstationen, som også er…
  continue reading
 
Hvis du ejer jord, hvor et BNBO udpeges, så skal du som udgangspunkt lave en aftale omkring landbrugsdriften med det lokale forsyningsselskab. Og du har faktisk travlt, hvis du vil indgå en frivillig aftale, da fristen for frivillige aftaler udløber i 2022. Lyt i denne podcast til, hvordan lodsejer Thomas Antoni greb sagen an. Du kan også høre, hvo…
  continue reading
 
Det er tid at lægge strategien for en god etablering af vinterrapsen, og i denne podcast kommer vi godt rundt om det, du skal overveje. - Sædskifte - Etablering - Sorter og såtidspunkt - Gødskning ved såning eller i løbet af efteråret? - Ukrudtsbekæmpelse i efteråret - Skadedyrsbekæmpelse i efteråret - Vækstregulering efterår Husk at dele linket me…
  continue reading
 
I denne special-udgave af podcasten Din Mark Lige Nu fokuserer vi på etablering af efterafgrøder før høst. Vi besøger Klitgaard Agro ved Hals og hører om deres erfaringer med at etablere før høst. Vores maskinekspert Henning Sjørslev fortæller om de tekniske begrænsninger og muligheder, der er ved spredning af efterafgrødefrø. Og vært Nanna Hellum …
  continue reading
 
I denne podcast taler vi om, hvordan du optimalt bekæmper rodukrudt med glyphosat. Målet er at anvende så lidt glyphosat som muligt men samtidig få den bedste effekt. Vi taler også om, hvordan du husker din markmand eller maskinstationen på ikke at sprede græsukrudt mellem markerne under høst. Du kan læse en artikel om bekæmpelse af kvik og rodukru…
  continue reading
 
Fra midten af juni er det oplagt at lave dit før høst-besøg i marken, hvor du skal evaluere på behandlingerne, men også gennemgå marken for græsukrudt og tokimbladet ukrudt – så du kan reagere, før de smider frø. Du får i denne podcast alle de gode råd til det optimale førhøst-besøg med din lokale konsulent. Du får også at vide, hvordan du kan gøre…
  continue reading
 
En god etablering af efterafgrøder er vigtig, og det samme er en effektiv ukrudtsbekæmpelse – særligt, hvis du har hanespore i din majs ☠️ I denne podcast gennemgår vi, hvordan du bedst etablerer efterafgrøder og bekæmper ukrudt. Når du har lyttet, kan du gå videre til denne artikel om efterafgrøde i majs: Etablering af efterafgrøde i majs (landbru…
  continue reading
 
Selv om vejret er meget tørt nu, så kan der stadig nå at komme så meget regn, at der skal svampebekæmpes i korn og frø. Men hvilke stadier bør du time svampebekæmpelsen til for at få det højeste udbytte? Og hvilke sorter er det nu, der er de mest resistente? I denne udgave af Din Mark Lige Nu dykker vi ned i landsforsøgene og gennemgår fakta på sær…
  continue reading
 
Maj måned byder for mange på gødningstildeling i eksempelvis vinterhvede og vårbyg. Men hvordan forholder du dig til det tørre vejr, vi oplever i dette forår. Og hvordan kan det nye værktøj N-Tool-Precise hjælpe dig til at tildele den rigtige mængde? Det diskuterer vi i podcasten Din Mark Lige Nu, som du kan høre ì linket herunder. Podcasten er stø…
  continue reading
 
I dette afsnit af podcasten Din Mark Lige Nu taler vi vækstregulering i korn og frø. Vores eksperter Marian og Kristian gør dig klogere på, hvornår du bør vækstregulere. Og vi gør opmærksom på de digitale værktøjer, der hjælper dig til at beslutte, om du bør vækstregulere. Podcasten er støttet af Frøafgiftsfonden.…
  continue reading
 
Loading …

Panduan Rujukan Pantas

Podcast Teratas